Polistyka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz zespół

Naszą placówkę tworzą lekarze z pasją. Jesteśmy zgranym zespołem współpracującym ze sobą już od dłuższego czasu. Lubimy naszą pracę, co dzień ciesząc się, że pomagamy ludziom. Jesteśmy zaangażowani całym sercem, więdzą i profesjonalizmem, abyś Ty Drogi Pacjencie czuł się u nas jak najlepiej.

 

 • lek.dent.
  Jolanta Gromaszek

  Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie specjalizująca się w protetyce, implantologii i stomatologii zachowawczej.

  Twórczyni naszej kliniki. Uczestniczka licznych kursów w kraju i zagranicą.  Stale podnosząca swoje kwalifikacje na szkoleniach międzynarodowych. Finalistka konkursu "Kobiety biznesu 2012" organizowanego przez portal Bankier.pl. 

  Zaangażowana całym sercem, by nasze gabinety, proces leczenia i komfort leczenia Pacjenta był na jak najwyższym poziomie.

 • lek.dent.
  Łukasz Ścisłowski

  Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych oraz dzieci, chirurgią i protetyką. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Zawsze stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentów, dlatego dużą wagę przywiązuje do rozmowy i dokładnego planowania leczenia już od pierwszej wizyty. Po skończonej pracy chętnie sięga po gitarę basową i uprawia kolarstwo górskie.

 • lek.den.
  Jarosław Dąbrowski
  (chirurg twarzowo-szczękowy)

  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim, oraz Lekarsko-Dentystycznym, lekarz stomatolog, specjalista w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej. Odbywał staże w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowym Instytucie Medycznym w Łodzi. Specjalista w dziedzinie zaawansowanych zabiegów z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej. Obecnie asystent w Klinice Chirurgii Szcękowo-Twarzowej Instytutu Medycznego w Warszawie.

 • lek.dent.
  Marzena Mazurek-Surtel
  (endodoncja-leczenie
  pod mikroskopem)

  Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, rocznik 2006. Po studiach, pracując  zdobywała doświadczenie, poszerzając wiedzę z dziedziny stomatologii. Zainteresowania obejmowały w szczególności endodncję, chirurgię i protetykę, oraz stomatologię estetyczną. Od kilku lat zajmuje się wykonywaniem zabiegów pod mikroskopem. Ukończyła wiele kursów krajowych i zagranicznych u najlepszych mentorów na świecie. Wciąż rozwija swoją wiedzę na licznych szkoleniach i konferencjach.

  Zainteresowania pozazawodowe to przede wszystkim podróże. Zarówno te bliższe, po Europie jak te dalsze, z plecakiem do najodleglejszych zakątków świata oraz podróże motocyklowe. Poza tym na codzień stara się aktywnie spędzać czas, m in. trenując bieganie (półmaraton w 2015r.)

   

 • lek.med.
  Michał Tarkiewicz
  (medycyna estetyczna)

  Lekarz medycyny dr Michał Tarkiewicz jest dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Ukończył studia podyplomowe Medycyna Estetyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz liczne kursy i szkolenia w kraju i zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Pragnie przyczyniać się do poprawy jakości życia swoich Pacjentów i uważa, że zabiegi medycyny estetycznej bardzo dobrze realizują to zadanie.

  Przed przystąpieniem do pracy chce zawsze dobrze poznać potrzeby Pacjentów, aby doradzić najlepsze rozwiązania. Wytłumaczy zawsze, jakich dokładnie rezultatów się spodziewać. Doktor Tarkiewicz ze wszech miar stara się by Pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo.

 • lek.dent.
  Anna Śmiga-Witas

  Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalistka stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej. Oprócz rehabilitacji protetycznej, zajmuje się leczeniem zaburzeń ruchowych narządu żucia ( dolegliwości w stawach skroniow-żuchwowych, bóle mięśni twarzy, bruksizm) oraz problemami zwarcia zębów. Wykonuje szyny terapeutyczne oraz rekonstruuje starte zęby. Uczestniczka szkoleń Vienna School of Interdyscyplinary Dentistry.

 • lek.dent.
  Aleksandra Maciejewska-Turek

  Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 2006 r. a następnie odbyła roczny staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum Stomatologii przy ul Nowy Zjazd 1.

  Od 10 lat zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci. Ukończyła ponad 50 kursów i szkoleń z dziedziny ortodoncji, prowadzonych przez najznamienitszych wykładowców z całego świata. Od dwóch lat jest również certyfikowanym lekarzem INVISALIGN, nowoczesnej metody leczenia ortodontycznego z użyciem przezroczystych nakładek.

  Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego a w latach 2008-2017 pełniła funkcję sekretarza Warszawskiego Regionalnego Koła PTO. Była członkiem komitetów organizacyjnych 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, oraz 90 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

  Biegle posługuje się językiem angielskim.

 • Lek.dent.
  Marta Sadowska

  Absolwentka Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w roku 2001.
  Od kilkunastu lat zdobywa zawodowe doświadczenie, które wykorzystuje wywołując uznanie wśród pacjentów dzięki zrozumieniu ich potrzeb i życzliwemu podejściu do każdego z nich.
  Rozwija także umiejętności i wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z jej pasją, jaką jest stomatologia pozwalająca na przywrócenie pięknego uśmiechu.
  Spełnienie oczekiwań pacjentów z zakresu stomatologii estetycznej i leczenia zachowawczego stanowi dla niej wyzwanie. Jego efekty wywołują uśmiech zadowolenia zarówno u Niej jak i u pacjenta. 
  Czas wolny spędza kreując i wykonując własne projekty modowe, a dodatkową energię pożytkuje startując w zawodach triathlonowych i biegowych. 
   

Bemo Dent Clinic

Nasza placówka powstała z myślą o jak najwyższym komforcie pacjenta. W tym celu stworzyliśmy nowoczesne gabinety, dając pacjentom nie tylko przyjazne wnętrza, najwyższej jakości nowoczesny sprzęt ale co najważniejsze personel całym sercem zaangażowany emocjonalnie, wiedzą i profesjonalizmem w swoją misję-leczenie pacjentów, zwracanie im radości z pięknego i zdrowego uśmiechu.

Bemo Dent Clinic jest kontynuacją gabinetu Bemo Dent. Nasz pierwszy gabinet był bazą dla zdobycia wielu doświadczeń, stworzenia profesjonalnej kadry asystentek stomatologicznych, nawiązaniu współpracy z doświadczonymi lekarzami, wyborze najlepszych laboratoriów protetycznych. 

Twórzczynią obu placówek jest dr Jolanta Gromaszek, która po 9 latach pracy w renomowanych warszawskich klinikach, postanowiła stworzyć autorką klinikę. Zadbała nie tylko o każdy szczegół architektoniczny Bemo Dent Clinic ale i o dobór profesjonalnej kadry lekarskiej.

Dla komfortu pacjentów w naszej klinice udostępniliśmy bezprzewodowy internet. Dbaliśmy również o to by nasza placówka nie była tylko surowym, medycznym obiektem, ale by pacjent czuł się u nas jak najlepiej. Z wszech miar staramy się być jak najbardziej przyjaźni dla naszych pacjentów.

Pamiętaliśmy także o naszych najmniejszych pacjentach. Z myślą o odwiedzających nas dzieciach, stworzyliśmy dla nich kącik zabaw. Hitem wśród najmłodszych pacjentów jest nasza "wielka puchowa" szczoteczka do mycia zębów. Brzmi banalnie? Ale warto zobaczyć o co chodzi. Dzieci napewno wytłumaczą jej urok. Można u nas również zbudować kolejkę, sprawdzić o co chodzi z okrągłymi lusterkami. Nie zdradzamy szczegółów:) Często nawet dorośli nie omieszkają zajrzeć do naszego kącika zabaw.

Co nas wyróżnia ?

Chcemy by pacjent czuł się u nas jak najlepiej, stąd przywiązujemy dużą wagę, by nie tylko leczyć ale i przekazywać wiedzę pacjentom w sposób przejrzysty, odpowiadając na każde pytania, rozwiewamy każde wątpliwości.

Mamy wielopoziomowe spojrzenie na pacjenta - nasze leczenie rozpoczyna się od poznania potrzeb i oczekiwań pacjenta. Uwzględniamy wszelkie wymagania dając na podstawie swojej wiedzy i kwalifikacji jak najlepszy efekt leczenia.

Jesteśmy rzetelni, kompetentni, skuteczni.

Personel zaangażowany w dobro pacjenta-zawsze z uśmiechem, cierpliwością otaczamy pacjenta opieką.Nasza kadra od lat uczestniczy w specjalistycznych kursach zarówno zagranicznych jak i krajowych, by stale wzbogacać swoją doświadczenie i wiedzę.

Atrakcyjną lokalizację-blisko centrum Warszawy.
Obsługa w języku angielskim.
Bezpłatne przeglądy i konsultacje.

Tomografia komputerowa 3D- najnowocześniejszy aparat na rynku do precyzyjne diagnostyki.


Implanty renomowanego światowego systemu  Denstply, MIS, 3I.

Atrakcyjną ofertę z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, implantologii i protetyki.


Zabiegi chirurgiczne.


Ortodoncję na najwyższym poziomie.


Usługi medycyny estetycznej.


Nowoczesna, stylowo urządzona klinika.

Nasza placówka

Oferuje Państwu

Finansowanie

usług medycznych