Polistyka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cennik usług stomatologicznych

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I PEDODONCJA:

Przegląd

bezpłatny

Konsultacja

bezpłatny

Wystawienie recepty, zaświadczenia lekarskiego

50zł

Znieczulenie

20zł

Opatrunek leczniczy

100zł

Wizyta adaptacyjna dziecka

50zł

Wypełnienie zęba mlecznego

120zł

Amputacja miazgi w zębie mlecznym

50zł

Usunięcie zęba mlecznego

100zł

Lakowanie

60zł

Lapisowanie zębów mecznych(1 wizyta)

50zł

Dewitalizacja"zatrucie" zęba

80zł

Nacięcie ropnia

100zł

Wypełnienie zęba

 

Przyszyjkowe

od 130zł

1 powierzchniowe

od 150zł

2 powierzchniowe

od 180zł

3 powierzchniowe i więcej

od 200zł

Odbudowa zęba bezpośrednia

200zł-350zł

Wypełnienie zęba po leczeniu kanałowym

od 200zł

Odbudowa zęba z użyciem wkłókna szklanego

400zł

Licówka kompozytowa

300zł

 

Rentgenodiagnostyka:

RVG punktowe

30 zł

Pantomogram

90 zł

Tomografia komputerowa CBCT

180 zł

Cefalometria

90 zł

 

LECZENIE KANAŁOWE(ENDODONTYCZNE)

Opracowanie i wypełnienie tymczasowe

 

-jednego kanału

150zł

-dwóch kanałów

200zł

-trzech kanałów

250zł

Ostateczne wypełnienie kanałów ciekłą gutaperka(system Beefill)

 

-jednego kanału

150zł

-dwóch kanałow

250zł

-trzech kanałow

300zł

Dodatkowa wizyta z opracowaniem i opatrunkiem

100zł

 

Leczenie kanałowe pod mikroskopem:
(Cena obejmuje znieczulenie, opracowanie kanałów, RVG, koferdam, wypełnienie ciekła gutaperką).

ząb jednokanałowy

350zł

ząb dwukanałowy

600zł

ząb trzykanałowy (i więcej)

900zł

Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem:

 

ząb jednokanałowy 

400zł

ząb dwukanałowy 

700zł

ząb trzykanałowy

1000zł

Szczególne przypadki:

 

usunięcie złamanego narzędzia z kanału

250-300zł

zamknięcie perforacji

150-200zł

odbudowa ścianek zęba do założenia koferdamu 100zł

100zł

 

PROTETYKA:

Wkład koronowo-korzeniowy stal prosty

400zł

Wkład koronowo-korzeniowy stal złożony

450zł

Wkład koronowo-korzeniowy NPG

450zł

Wkład koronowo-korzeniowu AuPt- 400zł + waga złota wg cennika laboratorium.

 

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego

300-350zł

Korona porcelanowa na stali szlachetnej

800 zł

Frezowanie korony

100zł

Korona porcelanowa na AuPt-800zł +wg złota wg cennika laboratorium

 

Korona pełnoceramiczna

1400 - 1600zł

Dobór koloru w labolatorium protetycznym

od 200 zł

Proteza szkieletowa

1500zł

Proteza akrylowa całkowita

1000zł

Proteza akrylowa całkowita komplet

1900zł

Wzmocnienie protezy siatką

200zł

Proteza akrylowa częściowa(od 1pkt)

80zł

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie

100zł

Korona tymczasowa wykonana w labolatorium

250zł

Usuniecie starej korony

100zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego

200-300zł

Ponowne zacementowanie korony spoza gabinetu

100zł

Naprawa protezy 1 pkt

100zł

Naprawa protezy każdy dodatkowy pkt

50zł

Szyna relaksacyjna 

450zł

 

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA,PROFILAKTYKA:

Wybielanie nakładkowe

800zł

Wybielanie nakładkowe dla dwóch osób

1300zł

Wybielanie zęba martwego, za każdą wizytę

80zł

Dodatkowa strzykawka żelu wybielającego

70zł

Fluoryzacja-lakierowanie zębów

150zł

Czyszczenie zębów-usuniecie kamienia i osadu

200zł

Pełne czyszczenie zębów z fluoryzacją

250zł

 

IMPLANTOLOGIA:

konsultacja implantologiczna

 100zł

Wszczepienie implantu 

2800-3200zł

Odsłonięcie implantu,śruba gojąca

200zł

Korona pełnoceramiczna na implancie

 od 3000zł

Korona porcelanowa na metalu na implancie

od 2400zł

 

CHIRURGIA:

Ekstrakcje

100-200zł

Ekstrakcja "ósemek"

od 300zł

Dłutowanie

400-700zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

250zł

Sterowana regeneracja kości

1200-2000zł

Podniesienie dna zatoki

1000-3000zł

Resekcja korzenia

400-500zł

Hemisekcja zęba

300zł

 

ORTODONCJA:

konsultacja ortodontyczna 

100 zł

Plan leczenia

150 zł

Założenie aparatu metalowego Synergy® w technice SWLF

1600 zł

Założenie aparatu kosmetycznego

2500 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym (1 łuk) 

150 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym (2 łuki)

250 zł

Leczenie nakładkami INVISALIGN – opcja Full 

16000 zł

Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 1 łuk (3 nakładki)

800 zł

Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 2 łuki (6 nakładek)

1500 zł

Płytka Schwarza z jedną śrubą

550 zł

Płytka Schwarza ze śrubą trzykierunkową

650 zł

Aparat Malu

1100 zł

Aparat elastyczny (Stockfischa)

900 zł

Aparat Hyrax

800 zł

Aparat przedsionkowy z kulką

250 zł

Trainer

450 zł

Infant trainer

400 zł

Płytka Nanice'a do stabilizacji

300 zł

Płytka Nanice'a do rozklinowania

350 zł

Retainer stały

400 zł

Płytka retencyjna

500 zł

Zdjęcie aparatu - 1 łuk

100 zł

Podwyższenie - 2 zęby

120 zł

Aparat Malu

1100 zł

Rotator

500 zł

Dodatkowy pierścień

80 zł

Dodatkowy zamek metalowy

50 zł

Dodatkowy zamek kosmetyczny

90 zł

 

LECZENIE DYSFUNKCJI ZGRUZU:

Konsultacja

250 zł

Modele dgn.

100 zł

Pierwsza wizyta kontrolna

0 zł

Szyna relaksacyjna twarda

700 zł

Szyna repozycyjna

200 zł

Szyna sylikonowa

100 zł

Wizyta kontrolna

200 zł

Wizyta kontrolna

150 zł

 

Finansowanie

usług medycznych

 • Usługi
  stomatologiczne

  Pragniemy Państwu zaproponować usługi z zakresu medycyny estetycznej. Nasz gabinet daje naszym klientom miłą i dyskretną atmosferę. Zapraszamy na zabiegi poprawiające wygląd i redukujące objawy starzenia.

  Wykonywane zabiegi:

  • - Stomatologia zachowawcza
  • - Protetyka
  • - Leczenie kanałowe pod mikroskopem
  • - Implanty
  • - Stomatologia estetyczna
  • - Chirurgia stomatologiczna
  • - Ortodoncja
 • Medycyna
  estetyczna

  Pragniemy Państwu zaproponować usługi z zakresu medycyny estetycznej. Nasz gabinet daje naszym klientom miłą i dyskretną atmosferę. Zapraszamy na zabiegi poprawiające wygląd i redukujące objawy starzenia.

  Wykonywane zabiegi:

  • - Korekcja zmarszczek
  • - Wypełnienie zmarszczek
  • - Powiększanie i modelowanie ust
  • - Wolumetria twarzy
  • - Powiększanie piersi bez zabiegu chirurgicznego
  • - Cosmelan - kuracja przebarwień