Polistyka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cennik usług stomatologicznych

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

Pierwszorazowe badanie stomatologiczne

50zł

Wizyty kontrolne przeglądowe

0zł

Znieczulenie

30zł

Wypełnienie zęba

 

Przyszyjkowe

150zł

1 powierzchniowe

od 170zł

2 powierzchniowe

od 200zł

3 powierzchniowe i więcej

od 220zł

Odbudowa zęba bezpośrednia

od 280zł

Wypełnienie zęba po leczeniu kanałowym

od 250zł

Zastosowanie MTA (bezpośrednie przykrycie)

50 zł

Opatrunek leczniczy-leczenie biologiczne

100zł

Opatrunek zwykły

50zł

Dewitalizacja "zatrucie" zęba

100zł

Płukanie kieszeni dziąsłowej/aplikacja leku

50zł

Nacięcie ropnia

100zł

Wystawianie recepty, zaświadczenia lekarskiego

50zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:

 

Wizyta adaptacyjna dziecka

100zł

Fluoryzacja

100zł

Lakowanie zęba

80zł

Lakowanie zeba z poszerzeniem bruzd

100zł

Wypełnienie zęba mlecznego

120zł

Dewitalizacja "zatrucie" zęba mlecznego

100zł

Amputacja miazgi w zębie mlecznym

80zł

Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym

50zł

Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu nasienkowym

100zł

 

Rentgenodiagnostyka:

RVG punktowe

30 zł

Pantomogram

90 zł

Tomografia komputerowa CBCT

180 zł

Cefalometria

90 zł

 

 

MIKROSKOPOWE LECZENIE KANAŁOWE:
(Cena obejmuje leczenie z użyciem wysokiej klasy Mikroskopu z optyką LEICA, znieczulenie, koferdam, opracowanie kanałów, RVG, wypełnienie ciekła gutaperką).

 

Pierwotne leczenie kanałowe:

 

ząb jednokanałowy

400zł

ząb dwukanałowy

700zł

ząb trzykanałowy (i więcej)

1000zł

Powtórne leczenie kanałowe:

 

ząb jednokanałowy 

500zł

ząb dwukanałowy 

800zł

ząb trzykanałowy

1100zł

Szczególne przypadki:

 

usunięcie złamanego narzędzia z kanału

250-300zł

zamknięcie perforacji

150-200zł

odbudowa ścianek zęba do założenia koferdamu

100zł

opatrunek zwykły po leczeniu kanałowym

0zł

opatrunek twardy po leczeniu kanałowym

80zł

 

PROTETYKA:

Konsultacja protetyczna

100zł

Wkład koronowo-korzeniowy stal 

400zł-450zł

Wkład koronowo-korzeniowy NPG

450zł

Wkład koronowo-korzeniowu AuPt 

400zł + waga złota

wg cennika laboratorium.

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego

350zł

Korona porcelanowa na stali szlachetnej

900 zł

Korona pełnoceramiczna

od 1600zł

Frezowanie korony

100zł

Dobór koloru w labolatorium protetycznym

od 200 zł

Proteza szkieletowa

1600zł

Proteza akrylowa całkowita

1000zł

Proteza akrylowa całkowita komplet

1900zł

Wzmocnienie protezy siatką

200zł

Proteza akrylowa częściowa(od 1pkt)

80zł

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie

100zł

Korona tymczasowa wykonana w labolatorium

250zł

Usuniecie starej korony

100zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego

200-300zł

Ponowne zacementowanie korony spoza gabinetu

100zł

Naprawa protezy 1 pkt

100zł

Naprawa protezy każdy dodatkowy pkt

50zł

Szyna relaksacyjna 

450zł

WAX-UP-wizualizacja pracy protetycznej na modelach

50zł za pkt

MOCK-UP-symulacja pracy protetycznej

30 zł za pkt

 

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA,PROFILAKTYKA:

Pełne czyszcenie zębów (w zależności od potrzeb z uwzględnieniem scalingu,piaskowania,polerowania)

240zł

Pełne czyszczenie zębów z profilaktyką fluorkową wzmacniającą zęby

290zł

Wybielanie nakładkowe

800zł

Wybielanie nakładkowe dla dwóch osób

1300zł

Wybielanie gabinetowe systemem PREVDENT

1600zł

Wybielanie zęba martwego, za każdą wizytę

100zł

Dodatkowa strzykawka żelu wybielającego

80zł

Fluoryzacja-lakierowanie zębów

150zł

Szyny do wybielania

500zł

 

CHIRURGIA Z IMPLANTOLOGIA:

konsultacja implantologiczna

100zł

konsultacja chirurgiczna

100zł

wszczepienie implantu 

2800-3200zł

odsłonięcie implantu,śruba gojąca

200zł

korona pełnoceramiczna na implancie

 od 3000zł

korona porcelanowa na metalu na implancie

od 2400zł

Ekstrakcje

200zł-300zł

Ekstrakcja "ósemek"

od 300zł

Dłutowanie

400-700zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

250zł

Sterowana regeneracja kości

1700-2500zł

Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą

od 1000zł

Podniesienie dna zatoki metodą otwartą

od 3000zł

Resekcja korzenia

400-500zł

Hemisekcja zęba

300zł

 

ORTODONCJA:

konsultacja ortodontyczna 

100 zł

Plan leczenia

150 zł

Założenie aparatu metalowego Synergy® w technice SWLF

1600 zł

Założenie aparatu kosmetycznego

2500 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym (1 łuk) 

150 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym (2 łuki)

250 zł

Leczenie nakładkami INVISALIGN – opcja Full 

16000 zł

Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 1 łuk (3 nakładki)

800 zł

Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 2 łuki (6 nakładek)

1500 zł

Płytka Schwarza z jedną śrubą

550 zł

Płytka Schwarza ze śrubą trzykierunkową

650 zł

Aparat Malu

1100 zł

Aparat elastyczny (Stockfischa)

900 zł

Aparat Hyrax

800 zł

Aparat przedsionkowy z kulką

250 zł

Trainer

450 zł

Infant trainer

400 zł

Płytka Nanice'a do stabilizacji

300 zł

Płytka Nanice'a do rozklinowania

350 zł

Retainer stały

400 zł

Płytka retencyjna

500 zł

Zdjęcie aparatu - 1 łuk

100 zł

Podwyższenie - 2 zęby

120 zł

Aparat Malu

1100 zł

Rotator

500 zł

Dodatkowy pierścień

80 zł

Dodatkowy zamek metalowy

50 zł

Dodatkowy zamek kosmetyczny

90 zł

 

LECZENIE DYSFUNKCJI ZGRUZU:

Konsultacja

200 zł

Modele diagnostyczne

100 zł

Pierwsza wizyta kontrolna

0 zł

Szyna relaksacyjna twarda

700 zł

Szyna repozycyjna

1200 zł

Szyna sylikonowa

100 zł

 

Finansowanie

usług medycznych

 • Usługi
  stomatologiczne

  Pragniemy Państwu zaproponować usługi z zakresu medycyny estetycznej. Nasz gabinet daje naszym klientom miłą i dyskretną atmosferę. Zapraszamy na zabiegi poprawiające wygląd i redukujące objawy starzenia.

  Wykonywane zabiegi:

  • - Stomatologia zachowawcza
  • - Protetyka
  • - Leczenie kanałowe pod mikroskopem
  • - Implanty
  • - Stomatologia estetyczna
  • - Chirurgia stomatologiczna
  • - Ortodoncja
 • Medycyna
  estetyczna

  Pragniemy Państwu zaproponować usługi z zakresu medycyny estetycznej. Nasz gabinet daje naszym klientom miłą i dyskretną atmosferę. Zapraszamy na zabiegi poprawiające wygląd i redukujące objawy starzenia.

  Wykonywane zabiegi:

  • - Korekcja zmarszczek
  • - Wypełnienie zmarszczek
  • - Powiększanie i modelowanie ust
  • - Wolumetria twarzy
  • - Powiększanie piersi bez zabiegu chirurgicznego
  • - Cosmelan - kuracja przebarwień