Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
logo

Cennik usług stomatologicznych

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

Kompleksowe badanie jamy ustnej

180zł

Wizyty kontrolne przeglądowe

50zł

Znieczulenie

40zł

Wypełnienie zęba

 

Przyszyjkowe

od 220zł

1 powierzchniowe

od 280zł

2 powierzchniowe

od 310zł

3 powierzchniowe i więcej

od 340zł

Odbudowa zęba bezpośrednia

od 390zł

Wypełnienie zęba po leczeniu kanałowym

od 420zł

Zastosowanie MTA (bezpośrednie przykrycie)

50 zł

Opatrunek leczniczy-leczenie biologiczne

100zł

Opatrunek zwykły

50zł

Dewitalizacja "zatrucie" zęba

150zł

Płukanie kieszeni dziąsłowej/aplikacja leku

50zł

Nacięcie ropnia

100zł

Wystawianie recepty, zaświadczenia lekarskiego

50zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:

 

Wizyta adaptacyjna dziecka

100zł

Fluoryzacja

100zł

Lakowanie zęba

100zł

Lakowanie zęba z poszerzeniem bruzd

120zł

Wypełnienie zęba mlecznego

160zł

Dewitalizacja "zatrucie" zęba mlecznego

100zł

Amputacja miazgi w zębie mlecznym

80zł

Usunięcie zęba mlecznego 

od 120 zł

Usunięcie zęba mlecznego

 od 120zł

 

Rentgenodiagnostyka:

RVG punktowe

30 zł

Pantomogram

100 zł

Tomografia komputerowa CBCT

180/250 zł

Cefalometria

100 zł

 

 

MIKROSKOPOWE LECZENIE KANAŁOWE:
(Cena obejmuje leczenie z użyciem wysokiej klasy Mikroskopu z optyką LEICA, znieczulenie, koferdam, opracowanie kanałów, RVG, wypełnienie  gutaperką na ciepło).

DO POBRANIA - Zgoda na leczenie kanałowe pod mikroskopem

Pierwotne leczenie kanałowe:

 

ząb jednokanałowy

600zł

ząb dwukanałowy

900zł

ząb trzykanałowy (i więcej)

1300zł

Powtórne leczenie kanałowe:

 

ząb jednokanałowy 

700zł

ząb dwukanałowy 

1000zł

ząb trzykanałowy

1500zł

Szczególne przypadki:

 

usunięcie złamanego narzędzia z kanału

250-300zł

zamknięcie perforacji

150-200zł

odbudowa ścianek zęba do założenia koferdamu

100zł

opatrunek zwykły po leczeniu kanałowym

0zł

opatrunek twardy po leczeniu kanałowym

80zł

 

PROTETYKA:

Konsultacja protetyczna

100zł

Wkład koronowo-korzeniowy NPG

550zł

Wkład koronowo-korzeniowu AuPt 

550zł + waga złota

wg cennika laboratorium.

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego

350zł

Korona porcelanowa na stali szlachetnej

1200 zł

Korona pełnoceramiczna

od 1900zł

Frezowanie korony

100zł

Dobór koloru w laboratorium protetycznym

od 200 zł

Proteza szkieletowa

2200zł

Proteza akrylowa całkowita

1600zł

Proteza akrylowa całkowita komplet

3000zł

Wzmocnienie protezy siatką

200zł

Proteza akrylowa częściowa(od 1pkt)

100zł

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie

150zł

Korona tymczasowa wykonana w laboratorium

250zł

Usuniecie starej korony

200zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego

od 300zł

Ponowne zacementowanie korony spoza gabinetu

150zł

Naprawa protezy 1 pkt

150zł

Naprawa protezy każdy dodatkowy pkt

100zł

Szyna relaksacyjna 

450zł

WAX-UP-wizualizacja pracy protetycznej na modelach

50zł za pkt

MOCK-UP-symulacja pracy protetycznej

30 zł za pkt

 

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA,PROFILAKTYKA:

DO POBRANIA - Zgoda na wybielanie zębów

Pełne czyszczenie zębów (w zależności od potrzeb z uwzględnieniem scalingu, piaskowania, polerowania)

Pełne czyszczenie zębów z aparatem ortodontycznym

290zł

 

300zł

Pełne czyszczenie zębów z profilaktyką fluorkową wzmacniającą zęby

320zł

Wybielanie nakładkowe

1000zł

Wybielanie nakładkowe dla dwóch osób

1400zł

Wybielanie gabinetowe systemem PREVDENT

1600zł

Wybielanie zęba martwego, za każdą wizytę

100zł

Dodatkowa strzykawka żelu wybielającego

80zł

Fluoryzacja-lakierowanie zębów

150zł

Szyny do wybielania

500zł

 

CHIRURGIA Z IMPLANTOLOGIA:

DO POBRANIA - Zgoda na wszczepienie implantu

DO POBRANIA - Zgoda na usunięcie zęba

konsultacja implantologiczna

100zł

konsultacja chirurgiczna

100zł

wszczepienie implantu 

3200zł

odsłonięcie implantu,śruba gojąca

200zł

korona pełnoceramiczna na implancie

 od 3000zł

korona porcelanowa na metalu na implancie

od 2400zł

Ekstrakcje

200zł-300zł

Ekstrakcja "ósemek"

od 500zł

Dłutowanie

od 500zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

250zł

Sterowana regeneracja kości

1700-2500zł

Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą

od 1500zł

Podniesienie dna zatoki metodą otwartą

od 3500zł

Resekcja korzenia

400-500zł

Hemisekcja zęba

300zł

 

ORTODONCJA:

DO POBRANIA - Informacje dla pacjenta i świadoma zgoda na leczenie ortodontyczne

konsultacja ortodontyczna 

150 zł

Plan leczenia

180 zł

Założenie aparatu metalowego Synergy® w technice SWLF

2000 zł

Założenie aparatu kosmetycznego

2700 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym (1 łuk) 

170 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym (2 łuki)

270 zł

Leczenie nakładkami INVISALIGN – opcja Full 

16000 zł

Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 1 łuk (3 nakładki)

800 zł

Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 2 łuki (6 nakładek)

1500 zł

Płytka Schwarza z jedną śrubą

650 zł

Płytka Schwarza ze śrubą trzykierunkową

750 zł

Aparat Malu

1400 zł

Aparat elastyczny (Stockfischa)

950 zł

Aparat Hyrax

1200 zł

Aparat przedsionkowy z kulką

280 zł

Trainer

450 zł

Infant trainer

400 zł

Płytka Nanice'a do stabilizacji

350 zł

Płytka Nanice'a do rozklinowania

400 zł

Retainer stały

400 zł

Płytka retencyjna

500 zł

Zdjęcie aparatu - 1 łuk

150 zł

Podwyższenie - 2 zęby

120 zł

Modele diagnostyczne

150 zł

Rotator

500 zł

Dodatkowy pierścień

80 zł

Dodatkowy zamek metalowy

50 zł

Dodatkowy zamek kosmetyczny

90 zł

Maska twarzowa

650zł

 

PERIODONTOLOGIA

Konsultacja periodontologiczna

150-200 zł

Kiretaż zamknięty 1 ząb

150 zł

Kiretaż zamknięty 1 ćwiartka

450-750 zł

Kiretaż otwarty 1 ząb

500 zł

Kiretaż otwarty 1 ćwiartka

1500 zł

Pogłębienie przedsionka

1500 zł

Skaling poddziąsłowy perio 1 łuk

200 zł

Gingiwektomia 1 ząb

250-500 zł

Gingiwoosteoplastyka 1 ząb

500-1000 zł

Pokrycie recesji dziąsłowej

1500-2000 zł

Augmentacja dziąsła przeszczepem łącznotkankowym

1500 zł

Sterowana regeneracja tkanek

2500-5000 zł

Wizyta kontrolna periodontologiczna

100 zł

 

LECZENIE DYSFUNKCJI ZGRYZU:

Konsultacja

200 zł

Modele diagnostyczne

100 zł

Pierwsza wizyta kontrolna

0 zł

Szyna relaksacyjna twarda

700 zł

Szyna repozycyjna

1200 zł

Szyna sylikonowa

100 zł

 

Szanowni Państwo. Dokładna informacja ceny zabiegu stomatologicznego jest możliwa po przeprowadzeniu badania przez lekarza dentystę.

Finansowanie usług medycznych

 • Medycyna
  estetyczna

  Pragniemy Państwu zaproponować usługi z zakresu medycyny estetycznej. Nasz gabinet daje naszym klientom miłą i dyskretną atmosferę. Zapraszamy na zabiegi poprawiające wygląd i redukujące objawy starzenia.
  Umów się na wizytę

  Wykonywane zabiegi:

  • - Wypełnianie zmarszczek
  • - Korekcja zmarszczek mimicznych
  • - Mezoterapia
  Zobacz więcej