Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
logo

Wyposażenie

We współczesnej dobie stomatologii profesjonalny sprzęt w połączeniu z wyspecjalizowanym w swojej dziedzinie lekarzem pozwala na duże osiągnięcia w leczeniu zębów.

Nasze gabinety są wyposażone w światowej klasy sprzęt stomatologiczny - wszystko po to by być jak najbardziej skutecznym w leczeniu Pacjentów, którzy nam zaufali.

Gabinetowy system wybielania zębów marki PREVDENT

System Prevdent to innowacyjne podejście do wybielania zębów-wybiela i odwrażliwia zęby jednocześnie. Technologia systemu PREVDENT to unikalny system zawierający jedyne w swoim rodzaju połączenie 6% nadtlenku wodoru wraz z nano-hydroksyapatytem - hydroksyapatyt jest głównym składnikiem szkliwa (ok 97%). Hydroksyapatyt wytwarzany przez firmę PREVDENT, dzięki odpowiedniemu stosunkowi wapnia do fosforu, wskazuje identyczne właściwości jak jego naturalny odpowiednik. Dzięki tej innowacyjnej technologii zabieg jest niemalże bezbolesny oraz nieinwazyjny dla zębów.

AIRFLOW  Prophylaxis Master

jest najnowszą i najbardziej innowacyjną piaskarką na światowym rynku - unikalne rozwiązanie do stosowania w próchnicy, profilaktyce chorób przyzębia i leczeniu podtrzymującym. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań technologicznych wraz z protokołem GBT Guided Biofilm Therapy – higienizacja zębów nabiera nowego wymiaru.

Jakie są zalety czyszczenia zębów (scalingu i piaskowania) tym urządzeniem?

1. Zabieg jest przeznaczony dla każdego pacjent.

AIRFLOW Prophylaxis Master jest połączeniem skalera ultradźwiękowego w nowej technologii New Piezon No Pain oraz piaskarki AirFlow do piaskowania nad- przy- i poddziąsłowego (periodontologia) oraz czyszczenia implantów.  Czyszczenie zębów tym urządzeniem dedykowane jest dla pacjentów implantologicznych, z chorobą przyzębia oraz tym, którzy nie przepadają za zabiegiem higieny jamy ustnej.

Tomografia komputerowa 2D/3D Gendex

Wszystko zaczyna się od prawidłowej diagnozy.

Nasz sprzęt pozwala na wykonanie nie tylko zdjęcia pantomograficznego ale również w ciągu paru sekund daje obraz 3D zębów oraz zatok, dzięki któremu lekarz nie musi niczego "zgadywać".  Na dowolnych przekrojach widać próchnicę, niedokładnie przeprowadzone leczenie kanałowe oraz wszelkie zmiany zapalne. Na podstawie przekrojów poprzecznych możemy bezbłędnie zaplanować długość oraz kąt wprowadzenia implantu, co znacząco ogranicza możliwość odrzucenia implantu do minimum. Tomografia komputerowa jest nie oceniona w przeprowadzeniu prawidłowego leczenia kanałowego pod mikroskopem.

Technologia firmy Gendex to użycie minimalnej dawki, a jakość obrazu perfekcyjna.

Urządzenia serii GXDP-700,oprócz możliwości przejścia z panoramicznych obrazów 2D do obrazów  cefalometrycznych i 3D, zapewniają lekarzom uzyskanie wysokiej jakości obrazów obejmujących szeroką gamę projekcji. Obrazy te są nieocenione podczas diagnozowania i leczenia próchnicy, oceny korzeni, leczeniu  ortodontycznym,osadzaniu implantów i innych zabiegach chirurgicznych.

Zdjęcia cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne jest badaniem obrazującym czaszkę pacjenta w pozycji bocznej. Zdjęcie pokazuje tkanki miękkie pacjenta, zatoki przynosowe oraz podniebienie twarde.

Cefalometria jest bardzo ważnym krokiem w planowaniu leczenia wad ortodontycznych. W naszej klinice zdjęcia cefalometryczne wykonujemy w technologii cyfrowej, dzięki czemu badanie jest bezpieczne dla pacjenta.

Aparaty do zdjęć punktowych zębów

Nasze gabinety wyposażone są w aparty do zdjęć punktowych renomowanej firmy Gendex-czyli małych zdjęć poszczególnych zębów. Nie ocenione w diagnostyce szczegółowej, są idealnym uzupełnieniem tomografii komputerowej. Pozwalają na szybką ocenę stanu zębu, a dzięki minimalnej dawce, są bezpieczne dla naszych pacjentów.

Zdjęcia punktowe pozwalają na wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych w  technice równoległej lub kąta prostego.

Mikropskop Leica

Nasz gabinet dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia kanałowego. Mikroskop minimalizuje ryzyko powikłań przy leczeniu kanałowym oraz umożliwia obiektywną ocenę stanu zębów, nieuzależnioną od wyczucia lekarza, które może być inne każdego dnia. Wysokiej klasy mikroskop Leica z technologią LED jest pierwszym w swej klasie sprzętem zaprojektowanym z myślą o mikrochirurgii dentystycznej.

Model ten łączy w sobie doskonale znaną optykę firmy Leica z nowatorskimi rozwiązaniami takimi jak oświetlenie LED oraz obraz high-definition.

Urządzenia do pomiaru długości kanałów (Endometry)

Raypex 6 - najnowocześniejszy na rynku z endometrów, niezbędny podczas leczenia kanałowego, elektronicznie lokalizuje wierzchołek korzenia pozwalając na precyzyjne określenie długości kanału.

Morita Root ZX mini precyzyjnie określa położenie wierzchołka pilnika w kanale. Rodzaj i ilość płynu znajdującego się w świetle systemu kanałowego nie ma wpływu na wysoką dokładność pomiarów. Urządzenie nie wymaga kalibracji przed pomiarem długości roboczej kanału.

Reciproc i BeeFill

Dodatkowo leczenie kanałowe zębów pod mikroskopem wspiera BeeFill-zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką oraz Reciproc- czyli rewolucyjna metoda pracy z zastosowaniem ruchu oscylacyjnego pozwalająca jednym narzędziem opracować cały kanał korzeniowy.

Skaner wewnątrzustny

Skanery są dużą innowacyjnością w stomatologii.

Skaner to przede wszystkim precyzja dokładność odwzorowania, a co się z tym wiąże większa szczelność i trwałość prac protetycznych. Ważnym elementem jest możliwość analizy pola protetycznego bezpośrednio przez lekarza i zastosowania ewentualnej natychmiastowej korekty opracowania. Lekarz może na bieżąco kontrolować proces skanowania w trakcie przesuwania głowicy skanującej. Bezpośrednio po zeskanowaniu jamy ustnej Pacjenta i obejrzeniu obrazu na ekranie dotykowym, wycisk zostaje wysłany do technika, który w przeciągu kilku minut może przeanalizować obraz i przekazać swoje sugestie. Jeśli istnieje taka potrzeba stomatolog może podczas tej samej wizyty skorygować sytuację w jamie ustnej Pacjenta i ponownie wysłać cyfrowy wycisk do technika.

Korzyści dla pacjenta:

 • Jest bardziej precyzyjny w pracach protetycznych,
 • Nie naraża pacjenta na dyskomfort związany z pobieraniem wycisków masami protetycznymi,
 • Obrazuje pacjentowi w jakich warunkach pracuje stomatologicznego przyśpiesza pracę i komunikacje z laboratorium protetycznymi
 • przedstawia precyzyjny obraz, na którym możemy zobaczyć m.in. budowę struktur anatomicznych zębów, dziąseł, skale ubytków czy wady zgryzu

>> Zobacz film <<

Galeria