Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
logo

Zespół

Naszą placówkę tworzą eksperci z pasją. Połączenie doświadczenia z zamiłowaniem do leczenia tworzy najwyższą jakość wykonywanych usług. Jesteśmy zgranym zespołem współpracującym ze sobą już od dłuższego czasu. Lubimy naszą pracę, co dzień ciesząc się, że pomagamy ludziom.
Jesteśmy zaangażowani całym sercem, wiedzą i profesjonalizmem, abyś Ty Drogi Pacjencie czuł się u nas jak najlepiej.

 

 • lek.stom. Jolanta Gromaszek (protetyka, implantologia)

  Doktor Jolanta Gromaszek dyplom lekarza uzyskała w 2002 roku na Akademii Medycznej w Lublinie. Jest założycielką i współtwórczynią Bemo Dent Clinic oraz kierownikiem medycznym naszej placówki.

   

  Dr Jolanta Gromaszek specjalizuje się w wysoko estetycznych odbudowach protetycznych oraz implantologii. Zawodową pasją doktor jest zagadnienie okluzji w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia. Doktor Jolanta Gromaszek z zamiłowaniem stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych krajowych oraz międzynarodowych kursach stomatologicznych.

  Doktor jest również finalistką konkursu "Kobiety biznesu 2012" organizowanego przez portal Bankier.pl.

  Zawsze zaangażowana całym sercem, by nasze gabinety, proces leczenia i komfort leczenia Pacjenta był na najwyższym poziomie. Pasją pozazawodową jest nurkowanie.

 • lek.stom. Marta Sadowska (stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna)

  Absolwentka Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w roku 2001.

  Od kilkunastu lat zdobywa zawodowe doświadczenie, które wykorzystuje wywołując uznanie wśród pacjentów dzięki zrozumieniu ich potrzeb i życzliwemu podejściu do każdego z nich.

  Rozwija także umiejętności i wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z jej pasją, jaką jest stomatologia pozwalająca na przywrócenie pięknego uśmiechu.

  Spełnienie oczekiwań pacjentów z zakresu stomatologii estetycznej i leczenia zachowawczego stanowi dla niej wyzwanie. 

  Czas wolny spędza kreując i wykonując własne projekty modowe oraz startując w zawodach triathlonowych i biegowych. 
   

 • lek.dent. Łukasz Ścisłowski (stomatologia zachowawcza, protetyka)

  Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rocznik 2014. Zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci oraz protetyką. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Zawsze stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentów przywiązując dużą wagę  do rozmowy i dokładnego planowania leczenia. Po skończonej pracy chętnie sięga po gitarę basową oraz uprawia wspinaczkę.

 • lek.dent. Marzena Mazurek-Surtel (endodoncja-leczenie pod mikroskopem)

  Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, rocznik 2006. Po studiach zainteresowania skoncentrowała na endodoncji mikroskopowej. Od wielu lat doktor specjalizuje się w leczeniu kanałowym pod mikroskopem. Ukończyła wiele kursów krajowych i zagranicznych u najlepszych mentorów na świecie. Wciąż rozwija swoją wiedzę na licznych szkoleniach i konferencjach.

  Zainteresowania pozazawodowe to przede wszystkim podróże. Poza tym na codzień stara się aktywnie spędzać czas, m in. trenując bieganie (półmaraton w 2015r.)

   

 • doktor nauk medycznych, lek.dent. Aleksandra Maciejewska-Turek (ortodoncja)

  Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, rocznik 2006. Od czasu ukończenia studiów specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym dorosłych oraz dzieci. 

  Ukończyła ponad kilkadziesiąt kursów i szkoleń z dziedziny ortodoncji, prowadzonych przez najznamienitszych wykładowców z całego świata. Od kilku lat jest również certyfikowanym lekarzem INVISALIGN, nowoczesnej metody leczenia ortodontycznego z użyciem przezroczystych nakładek.

  Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego a w latach 2008-2017 pełniła funkcję sekretarza Warszawskiego Regionalnego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Była członkiem komitetów organizacyjnych 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, oraz 90 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

  W ramach prowadzonej terapii ortodontycznej zwraca szczególną uwagę na stabilność estetyczną i funkcjonalną leczenia.

   

   

 • lek.dent. Anna Śmiga-Witas (leczenie dysfunkcji zgryzu)

  Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalistka stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej. Oprócz rehabilitacji protetycznej, zajmuje się leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu żucia ( dolegliwości w stawach skroniow-żuchwowych, bóle mięśni twarzy, bruksizm) oraz problemami zwarcia zębów. Wykonuje szyny terapeutyczne oraz rekonstruuje starte zęby. Uczestniczka szkoleń Vienna School of Interdyscyplinary Dentistry.

 • lek.med., lek.dent. Jarosław Dąbrowski (chirurg szczękowo-twarzowy)

  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim, oraz Lekarsko-Dentystycznym, lekarz stomatolog i lekarz medycyny, specjalista w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

  Odbywał staże w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Łodzi. Specjalista w dziedzinie zaawansowanych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Doktor zajmuje się chirurgią szczękowo-twarzową, stomatologiczną oraz implantologią z odbudowami kostymi. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.

   

   

 • Lek. dent. Aleksandra Kareska (stomatologia zachowawcza, protetyka)

  Absolwentka Kierunku Lekarsko-Dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, rocznik 2011. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim stomatologią zachowawczą i protetyką.
  Stale powiększa swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Dr Aleksandrze zależy na indywidualnym podejściu do pacjentów, zapewnienie im komfortu oraz bezbolesnego leczenia. Zainteresowania pozazawodowe to m.in. to żeglarstwo, wspinaczka i książki.

 • lek.dent. Beata Rakowska (specjalista periodontolog)

  Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie – I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii w 2006r.

  W latach 2008-2012 odbyła szkolenie specjalizacyjne z periodontologii w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie. W marcu 2013r. uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Uczestniczyła w licznych  kursach i szkoleniach  w Polsce i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

 • lek.dent. Justyna Skafiriak (stomatologia zachowawcza)

  Absolwentka Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. W codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się wysoko estetycznymi odbudowami z elementami protetyki. 

  W swojej praktyce stara się zrozumieć potrzeby pacjentów i wyjść na przeciw oczekiwaniom. Dr Justyna Skafiriak specjalizuje się w estetycznych odbudowach stomatologii zachowawczej w połączeniu z odtworzeniem prawidłowej ich funkcji. 

 • higienistka, asystentka
  Magdalena Najman

  Dyplomowana higienista stomatologiczna oraz asystentka. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku zdrowie publiczne specjalność higiena stomatologiczna z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

  Na co dzień przeprowadza zabiegi z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej jak również asystuje naszym lekarzom. Stawia na indywidualne i profesjonalne podejście do każdego pacjenta.

  Systematycznie pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach dla higienistek.

  Współpracowała z Fundacją Na Rzecz Edukacji i Zdrowia prowadząc w przedszkolach wykłady na temat mycia zębów i prawidłowego odżywiania się dzieci.

 • higienistka, asystentka
  Marta Kalbarczyk

  Dyplomowana higienistka, która wykonuje profesjonalne zabiegi higienizacji jamy ustnej oraz asystuje lekarzom wszystkich dziedzin stomatologii.

  Wiedza i doświadczenie zdobyte przez wszystkie lata pracy pozwalają jej na indywidualne i kompleksowe podejście do każdego pacjenta. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

 • asystentka stomatologiczna, higienistka
  Natalia Diachenko

  Profesjonalna asystentka stomatologiczna i higienistka. Pani Natalia specjalizuje się w pracy z lekarza protetykami oraz lekarzem ortodontą. 

 • asystentka
  Dorota Kleczaj

  Dyplomowana pielęgniarka oraz asystentka stomatologiczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako pielęgniarka w Centrum Zdrowia Dziecka. Ze stomatologia związana od kilkunastu lat.

  Profesjonalna asystentka, która asystuje lekarzom wszystkich dziedzin stomatologii. Specjalizuje się w asyście przy zabiegach chirurgicznych oraz implantologicznych. W codziennej pracy ceni sobie profesjonalizm oraz komfort pacjenta.

 • recepcjonistka
  Katarzyna Bala

  Uwielbia pracę z ludźmi, cechuję ją spokój i pogoda ducha.

 • menadżer kliniki
  Dorota Pląsek

  Menadżer Bemo Dent Clinic- absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii i zarządzania.

  Z branżą stomatologiczną związana od 2013 roku. Od roku 2017 współwłaścicielka i współtwórczyni Bemo Dent Clinic. Obecnie wraz z zespołem Bemo Dent Clinic dba o najwyższy poziom usług, profesjonalną obsługę i komfort Pacjentów.

Oferujemy Państwu

Finansowanie usług medycznych