Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
logo

Usługi stomatologiczne

CYFROWE PROJEKTOWANIE UŚMIECHU

 • Współcześnie coraz mocniej w nasze życie wkracza wszystko co jest „cyfrowe”. Ten trend nie omija również i stomatologii. W czym wspiera lekarza protetyka ta technologia i co ją wyróżnia?

  Cyfrowe projektowanie uśmiechu (Digital Smile Design) to usługa wykorzystująca dokonania współczesnej technologii. Dzięki niej lekarz dostosuje efekt końcowy leczenia stomatologicznego lub ortodontycznego ściśle do potrzeb pacjenta.

  Ze względu na takie czynniki jak m.in. rysy twarzy i wada zgryzu leczenie każdego pacjenta w ten sam sposób nie przyniesie najlepszych możliwych rezultatów.  Aby osiągnąć zamierzony efekt, kolejne kroki należy dostosować ściśle do konkretnej osoby. Cyfrowe projektowanie uśmiechu stwarza taką możliwość.

  Jak przebiega procedura?

  Cała procedura DSD przebiega w oparciu o analizę wad zgryzu i rysów twarzy pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem osi symetrii. W tym systemie ważny jest też lekarz, jego kompetencja i doświadczenie. Dr Jolanta Gromaszek i dr Łukasz Ścisłowski przykładają dużą wagę do zaprojektowania uśmiechu dostosowanego do Twojego wyglądu. Dzięki temu Pacjent uzyskuje efekt najlepiej współgrający z anatomią twarzy nie będąc jednocześnie „sztucznym”.
  Istotne jest również, że Pacjent ma realny wpływ na efekt końcowy całego procesu leczenia. Jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu przedstawiona jest wizualizacja całego leczenia. Na tym etapie Pacjent decyduje, czy rozwiązanie zaproponowane przez lekarza rzeczywiście odpowiada i spełnia  wymagania, a jeśli nie – istnieje możliwość wprowadzenia zmian.

  Planując leczenie estetycznego stomatolog skanuje jamę ustną pacjenta i przygotowuje cyfrowe modele oraz planowany wygląd przyszłych zębów wykonując tzw. wax-upy cyfrowe. Pacjent jest fotografowany oraz w nie których przypadkach nagrywany na video. Wykonujemy serie fotografii zarówno wewnątrzustnych jak i zewnątrzustnych.  Na podstawie tych materiałów i rozmowy analizowane są relacje zębów, dziąseł, warg i wyglądu twarzy oraz tego, jak pacjent się uśmiecha i jak funkcjonuje jego mimika.

  Wizualizacja końcowego efektu.

  Osiągnięcie najbardziej optymalnego efektu często wymaga udziału  lekarzy takich specjalności jak: periodontolog (dr Beata Rakowska), protetyk (dr Jolanta Gromaszek), implantolog (dr Jarosław Dąbrowski), ortodonta Dr n.med. Aleksandra Maciejewsk. Wspólna współpraca pozwala na opracowanie specjalistycznego planu leczenia, który rozkładany jest na poszczególne etapy, a jednocześnie  etapie planowania leczenia, jak i w jego trakcie możesz liczyć na profesjonalną, fachową pomoc, zgodną z aktualną wiedzą medyczną i technologiczną.  Pacjent z wyprzedzeniem zna kolejność zaplanowanych zabiegów, harmonogram oraz koszt przewidzianego leczenia.

  >> Zobacz film <<

Finansowanie usług medycznych