Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Bemo Dent Clinic Jolanta Gromaszek Dorota Pląsek sp.j. ul. Jana Kazimierza 21a lok U1, 01-248 Warszawa
 2. Inspektor Ochrony Danych Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: bemodent.warszawa@gmail.com
 3. Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Odbiorcy danych W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
   2. kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
   3. Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
   4. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
 6. Możliwość wycofania zgody W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.
 7. Przetwarzania danych poza terytorium UE Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
logo

Usługi stomatologiczne

HIGIENIZACJA ZĘBÓW PROTOKOŁEM GBT TRES

 • Nasz klinika, jako jedna z nie wielu, jest certyfikowaną placówką GBT wyróżniona przez Swiss Dental Academy za doskonałą profilaktykę stomatologiczną.

  Czym jest protokół GBT?

  Guided Biofilm Therapy to usystematyzowane i przewidywalne rozwiązanie dla zarządzania biofilmem w profesjonalnej profilaktyce stomatologicznej z wykorzystaniem najnowszych technologii AIRFLOW®, PERIOFLOW® i PIEZON®. Potwierdzają to wyniki badań naukowych. Guided Biofilm Therapy obejmuje protokoły zabiegowe oparte o indywidualną diagnozę i ocenę ryzyka pacjenta dla uzyskania optymalnych rezultatów. Leczenie jest prowadzone w sposób minimalnie inwazyjny, przy zachowaniu maksymalnego poziomu komfortu, bezpieczeństwa i skuteczności. Guided Biofilm Therapy zawiera ponadto instruktaż higieny jamy ustnej z wykorzystaniem elektrycznych szczoteczek do zębów i irygatów oraz edukację i motywację pacjenta dla jak najdłuższego utrzymania zębów własnych i implantów.

  Biofilm zębowy jest głównym czynnikiem etiologicznym powstawania próchnicy, chorób przyzębia i zapalenia tkanek okołowszczepowych. Choroba przyzębia wpływa na ogólne zdrowie pacjenta i zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego lub cukrzycy. Prawidłowa higiena jamy ustnej, w połączeniu z regularną opieką dentystyczną, pozwala utrzymywać biofilm pod kontrolą i gwarantuje dobry ogólny stan zdrowia.

  W latach 70-tych, Axelsson i Lindhe stworzyli podstawy profilaktyki stomatologicznej z badaniami i protokołami klinicznymi opartymi na regularnych zabiegach higienizacyjnych.

  Protokół GBT uwzględnia zalecenia dotyczące profesjonalnego, mechanicznego usuwania płytki nazębnej (Professional Mechanical Plaque Removal lub PMPR) oraz higieny jamy ustnej (OHI) w warunkach domowych, polecanych przez Europejską Federację Periodontologiczną (EFP).

  8-mio etapowy zabieg higieny wg protokołu GBT:

  1. Ocena – poddajemy ocenie zdrowe zęby, próchnicę, zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia i implanty.
  2. Wybarwienie – przy pomocy gąbeczek wybarwiających, wskazujemy pacjentowi obszary, których nie doczyszcza. Kolor ułatwia usuwanie biofilmu. Po usunięciu biofilmu, kamień jest łatwiejszy do wykrycia.
  3. Motywacja – Tłumaczymy rolę profilaktyki oraz przeprowadzamy instruktaż higieny domowej. Tłumaczymy zasadność stosowania szczoteczek elektrycznych, międzyzębowych oraz irygatorów.
  4. Airflow – oczyszczamy jamę ustną na naturalnych zębach, wypełnieniach i implantach przy pomocy specjalistycznej dyszy podgrzewaną wodą, z piaskiem o mikronowej średnicy.
  5. Usuwamy biofilm nad- i poddziąsłowo oraz oczyszczamy tkanki miękkie (dziąsła, język, podniebienie).
  6. Perioflow – usuwamy biofilm w głębokich kieszonkach przy naturalnych zębach, furkacjach korzeni i implantach.
  7. Piezon – usuwamy kamień nad- i poddziąsłowo, czyścimy kieszonki oraz okolice wokół implantów i uzupełnień protetycznych. Zminimalizowane użycie ultradźwiękowego skalera chroni twarde tkanki zęba przed uszkodzeniami.
  8. Kontrola – upewniamy się, że biofilm i kamień zostały usunięte. Dokładnie diagnozujemy próchnicę. Zabezpieczamy zęby fluorem.

  Plan wizyty – Planujemy harmonogram wizyt w zależności od potrzeby klinicznej.

Finansowanie usług medycznych